IVS - Service: Business Analysis - Marketing - IVS

Marketing - IVS

Công ty IVS chúng tôi được thành lập tại Hồ Chí Minh - Việt Nam vào năm 2002. Ban đầu, để tạo được mối quan tâm của các kĩ sư IT ưu tú Việt Nam đối với việc hợp tác làm ăn với phía Nhật Bản, chúng tôi đã mở một lớp học tiếng Nhật ngoài giờ dành cho những đối tượng này、và từ đó mở rộng việc kinh doanh bằng cách nhận thêm các đơn đặt hàng từ những dự án từ khách hàng Nhật Bản, gọi đó là "Phát triển Offshore"

Breaking

Home Top Ad

Công ty phần mềm đến từ Nhật Bản

Post Top Ad

IVS - Nơi thực hiện các ý tưởng quản lý

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

IVS - Service: Business Analysis


What do you know about Business Analysis? (BA)?
BA is a person who has a lot of solutions to the customer's requirements, not always solutions solved by software. BA is essential for all organizations, not just the IT industry. BA can help define the requirements that can be transferred from one state to another.
What is the daily job of a BA?


  1  Work with the customer to get the requirements: analyze pros and cons of the system for customers, recommend on software solutions for them.
  2.     Internal team communication: analyze customer's requirements, design documents, and communicate with developers, QC, QA.
  3.     Documentation work, include writing and managing documents: document management is important, because not only write once, but also modify the type.What are skills of an IVS's BA?

  1.     Communication skills: Communication is negotiating, listening to the requirements of customers on the project.
  2.     Open minded mind: Willing to accept new ones.
  3.     Logical thinking: solve the problem thoroughly.
  4.     Analysis and design skills.
  5.     A great ability of IVS's BAs is: use office tools, visual, wireframe mockup or prototype for project, data model design and project management tools competently.
  6.     English skills
Have many-years experience, comprehend ERP business processes completely.


Hotline: +84-932 036 027 Ms.Tram
Skype: Hoang Phuc Bao Tram
Email: hpbtram@vitenet.net

Web : http://indivisys.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

IVS-Ứng dụng công nghệ cao vào cuộc sống

Pages